Štartujeme švédsky program pre deti a celú domácnosť

Švédsko je krajina s jednou z najnižších úrovní smrteľných detských úrazov v Európe. Aby sa znalosti a skúsenosti získavané v priebehu desaťročí rozšírili aj do ďalších krajín, zahájilo obchodné zastúpenie Švédskeho veľvyslanectva program „Zo Švédska pre decká“.

Tento program sa koná v spolupráci s vybranými švédskymi a slovenskými partnermi.

„Je známy fakt, že najviac nehôd sa stane v domácom prostredí. Preto by sme sa chceli podeliť o „švédske know-how“ a ponúknuť bystré riešenia, ako vytvoriť bezpečnejšie prostredie pre deti v domácom prostredí“, hovorí švédsky obchodný radca pán Radoslav Jonáš. V programe sa kladie dôraz na preventívne opatrenia, ktoré sú ľahko aplikujú v domácnosti, ako aj na dôležitosť pravidelných návštev u pediatrov, ktorí aktívne varujú pred rizikami úrazov v domácom prostredí. Preukazuje sa, že najúčinnejšou formou prevencie je informovanosť. Deti rodičov s vyšším vzdelaním a širšími znalosťami sú podľa štatistík menej náchylné stať sa obeťami domáceho úrazu.

Aj keď má Švédsko v súčasnosti najnižší počet detských úmrtí v dôsledku nehôd, situácia nebola vždy taká pozitívna. V roku 1954 sa skupina pediatrov vo Švédsku rozhodla aktívne čeliť alarmujúcemu počtu detských úmrtí v dôsledku nehôd a vytvorila Výbor proti detským zraneniam. Nasledovalo viac ako dvadsať päť rokov rokovaní u výrobcov, architektov, mestských projektantov a rôznych iných organizácií. Veľký úspech sa dostavil v roku 1973, kedy švédska vláda prijala radu zákonov zameraných na prevenciu úrazov a sprísnenie bezpečnostných noriem v stavebníctve. V rokoch 1954 až 1980 klesla detská úmrtnosť zo 400 na 150 prípadov ročne. Je jasné, že tvrdá práca a dobrá informovanosť zohrali v tomto prelome významnú a dôležitú úlohu.

V rámci programu chceme taktiež zdôrazniť dôležitosť detskej kultúry. Deti sa učia inými spôsobmi ako dospelí. Nerobia to, čo rodičia hovoria, ale to, čo rodičia robia…Ponúknuť dobré príklady je základ dobrej výchovy. Deti, ktoré majú príležitosť počúvať a neskôr čítať kvalitné detské knihy sa lepšie učia ako sa chovať v spoločnosti a ako fungujú spoločenské normy.

Pozn.: Partnerom akcie “Zo Švédska pre decká” sa stal aj HAGS. Informácie o akcii nájdete na stránke www.zosvedskapredecka.sk.