Inkluzívne detské ihriská – ihriská prístupné pre každého

Dieťa má mať šťastné a bezstarostné detstvo, na ktoré bude mať krásne spomienky. Právo detí oddychovať a tráviť voľný čas, zapájať sa do herných a rekreačných aktivít je zakotvené aj v Dohovore OSN o právach dieťaťa. A deti s duševným alebo telesným postihnutím majú právo aktívne sa podieľať na živote spoločnosti. Na našich ihriskách sa preto snažíme vytvoriť príležitosti na hru i na telesnú aktivitu bez ohľadu na schopnosti dieťaťa, a to tak, aby bola hra obohacujúcim a celoživotným zážitkom. Kruh hier vyvinutý v HAGS je východiskový bod nášho úsilia a jasne ilustruje, že hra na takomto ihrisku a telesná aktivita zvyšuje popri radosti z hry a pohybu aj inteligenciu, empatiu a silu dieťaťa.

Keď sa človek so špeciálnymi potrebami stretne s neprístupným prostredím, dostáva sa do nevýhody. Pri našich riešeniach myslíme na to, aby sme ponúkli všetkým deťom autentický zážitok z hry. Vďaka našim partnerom v zahraničí máme prístup k najmodernejším produktom a technológiám potrebným na realizáciu inkluzívnych riešení. Naše dlhoročné skúsenosti s navrhovaním a realizáciou ihrísk nám zároveň umožňujú ponúknuť profesionálne riešenie, ktorého výsledkom bude premyslený priestor pre hru detí s rôznymi typmi obmedzení. Radi vám poradíme!

Tematike inkluzívnosti detských ihrísk sme sa venovali aj v osobitnom článku, ktorý spolu s praktickou príručkou nájdete tu:

Inkluzívne ihrisko

Ako vytvoriť ihrisko prístupné pre každého

Kruh hier HAGS

Viac ako len zábava a hry

Inkluzívna hojdačka

Inkluzívna hojdačka HAGS