Inkluzívne detské ihriská – ihriská prístupné pre každého!

Dieťa má mať bezstarostný život. Mal by byť naplnený úsmevmi a hrami. Keď prejdú dni nášho detstva, mali by sme mať nežné spomienky a priateľov do života. Našou túžbou je, aby každý dostal príležitosť zažiť takúto radosť. Snažíme sa preto, aby ihriská a parkové objekty, ktoré navrhujeme, boli prístupné pre ľudí každého veku a so všetkými úrovňami telesných schopností.

Právo detí oddychovať a tráviť voľný čas, zapájať sa do herných a rekreačných aktivít je zakotvené aj v Dohovore OSN o právach dieťaťa. A deti s duševným alebo telesným postihnutím majú právo aktívne sa podieľať na živote spoločnosti*.

Našou snahou je vytvoriť príležitosti na hru i na telesnú aktivitu bez ohľadu na schopnosti dieťaťa. Chceme, aby hra bola obohacujúcim a celoživotným zážitkom. Kruh hier vyvinutý v HAGS je východiskový bod nášho úsilia. Tento kruh jasne ilustruje, že hra je viac ako len pár okamihov zábavy. Ukazuje, ako telesná aktivita zvyšuje inteligenciu, empatiu a silu dieťaťa.

Radi spolu s vami vytvoríme ihrisko, ktoré bude prístupné pre každého.

* Všetky deti s duševným alebo telesným postihnutím majú právo žiť plné a slušné životy v podmienkach, ktoré im uľahčujú integráciu do spoločnosti. Deti majú právo oddychovať a tráviť voľný čas, zapájať sa do herných a rekreačných aktivít. Články 23 a 31 Dohovoru Organizácie spojených národov o právach dieťaťa.

Keď sa človek so špeciálnymi potrebami stretne s neprístupným prostredím, dostáva sa do nevýhody. Pri našich riešeniach myslíme na to, aby sme ponúkli všetkým deťom autentický zážitok z hry. Vďaka našim partnerom v zahraničí máme prístup k najmodernejším produktom a technológiám pre realizáciu inkluzívnych riešení. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam s navrhovaním a realizáciou areálov pre hru detí vám vieme ponúknuť profesionálne riešenie, ktorého výsledkom bude premyslený priestor pre hru detí s rôznymi typmi obmedzení. Radi vám poradíme!

Tematike inkluzívnosti detských ihrísk sme sa venovali aj v osobitnom článku, ktorú spolu s praktickou príručkou nájdete tu:

Inkluzívne ihrisko

Ako vytvoriť ihrisko prístupné pre každého

Kruh hier HAGS

Viac ako len zábava a hry

Spinmee

Inkluzívny kolotoč

© Copyright Studio 21, s.r.o. Všetky práva vyhradené (All rights reserved) | Created by BLUE KIWI