Bezpečné švédske detské ihriská HAGS

Kvalita hry v detskom veku významným spôsobom predurčuje kvalitu života v dospelosti. Pre deti je mimoriadne dôležitý čas strávený nielen so svojimi rovesníkmi, ale najmä s rodičmi. Preto vytvárame herné areály a prinášame kvalitné a inkluzívne herné prvky, na ktorých sa môžu hrať všetci – bez ohľadu na vek, váhu či prípadné fyzické, psychické a iné znevýhodnenia. Globálnym lídrom kvalitných a inkluzívnych herných zariadení pre ihriská, športoviská aj mestská a parkový mobiliár je švédsky výrobca HAGS, ktorého sme na Slovensku výhradným zástupcom. Výrobky HAGS sú vhodné do všetkých nestrážených parkov, na námestia s vysokým pohybom ľudí a iné verené priestranstvá bez ohľadu na veľkosť.

Estetika, kvalita a funkčnosť sú základným znakom herných zostáv firmy HAGS už od roku 1948. Dodnes ľudia vo firme HAGS práve na tieto vlastnosti kladú pri vývoji a výrobe ihrísk dôraz. Za takmer sedemdesiat rokov existencie firma HAGS neustále zdokonaľuje vývoj nových zostáv, využíva nové metódy a vedecké poznatky vo výrobe hracích prvkov, vylepšuje výrobné postupy, pracovné metódy, zvyšuje trvanlivosť a kvalitu všetkých svojich výrobkov. HAGS tiež dlhodobo spolupracuje s niekoľkými univerzitnými pracoviskami, napríklad vo sfére pedagogiky a lekárstva a vytvára tak zariadenie s vysokou hernou hodnotou.

Nemecká norma DIN 7926 bola do 80-tych rokov najobsažnejšou bezpečnostnou normou. V praxi sa potom stala základom bezpečnostných noriem v mnohých štátoch. Príkladom bola švédska norma SS-991010-17. Je tiež základom celoeurópskej bezpečnostnej normy pre zariadenia detských ihrísk a ich povrchov EN 1176-1177. Výrobky HAGS túto normu v plnom rozsahu spĺňajú.

Technischer Überwachungs Verein (TÜV) má najlepšie fungujúcu a najuznávanejšiu testovaciu procedúru. Výrobky HAGS sú testované a schválené TÜV. Pri realizácii od nás dostanete všetky potrebné dokumenty. EN 1176 a EN 1177 sú platnými normami aj pre SR (STN EN 1176 a STN EN 1177).

Normy a certifikáty, ktoré výrobky značky HAGS dostali:

EN 1176  
Celoeurópska bezpečnostná norma pre zariadenia detských ihrísk. Všetky hracie výrobky firmy HAGS túto normu spĺňajú.

ISO 9001
Celosvetové osvedčenie kvality z rady ISO 9000, ISO 9001 je z tejto rady najkomplexnejšie. Toto osvedčenie zahŕňa vývoj, materiály, dizajn, výrobu, marketing, predaj a transport.

ISO 14001
Certifikát o ekologickom riadení podniku.

TÜV SÜD
Nemecký skúšobný ústav. Všetky hracie výrobky prešli testami tohto inštitútu, viď. označenie každého výrobku v katalógu.

Konkrétne certifikáty nájdete pri jednotlivých herných prvkoch v katalógu na stránke sk.hags.com.

Katalógy v pdf nájdete na stránke hags.com

Prezentačné video

Pozrite si prezentačné video HAGS Playfulness

Katalóg produktov

Pozrite si katalóg produktov HAGS Play!

Pre architektov

Kompletný katalóg detských ihrísk HAGS s dwg súbormi nájdete na stránke výrobcu