Tvoríme a staráme sa o priestor, v ktorom žijete

Naše verejné priestory sú unikátne a funkčné – tvoríme ich od začiatku zmysluplne tak, aby rástli a menili sa s obyvateľmi a ich potrebami. Ste architekt, projektant, developer, mesto či obec? Radi vám navrhneme a zrealizujeme nielen ihrisko, ale celý verejný priestor, ktorý umožní obyvateľom kvalitne bývať a tráviť v lokalite voľný čas, prípadne sa presunúť pešo či bezpečnými cyklotrasami na iné atraktívne miesta, a ktorý pritiahne poskytovateľov služieb a zhodnotí tak samotnú lokalitu. Naše realizácie sú vysoko kvalitné a majú dlhú trvácnosť, pretože spolupracujeme len s renomovanými a overenými partnermi. O verejný priestor, ktorý tvoríme, sa staráme aj následne vďaka našim servisným a poradenským službám. Budeme radi, ak budeme aj vašou prvou voľbou pre kvalitné, zdravé a spokojné bývanie po generácie.

Vízia

Našou víziou je prispieť k zvyšovaniu kvality života v mestách a obciach

Misia

Navrhovať a realizovať kvalitné, inovatívne, bezpečné a inkluzívne riešenia pre verejný priestor, ktoré inšpirujú všetky generácie k aktívnemu tráveniu voľného času a aktívnemu životnému štýlu v mestách a obciach.

Hodnoty

Spoľahlivosť

Spoľahlivý partner so spoľahlivými riešeniami.

Inklúzia

Zahŕňame všetky skupiny.

Serióznosť

Sme zodpovední a čestní k spoločnosti, zamestnancom a partnerom.

Rešpekt

K ľuďom, prírode a prostrediu.

Osožnosť

Robíme zmysluplnú prácu, ktorá posúva komunitu vpred.

Kvalita

Naše riešenia sú inovatívne, bezpečné, trvácne a odolné.

Preverená kvalita

Sme držiteľmi certifikátov systému manažérstva kvality ISO 9001:2016, environmentálneho manažérstva ISO 14001:2016 a systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci STN ISO 45001:2019.

Bezpečnosť detských ihrísk

Absolvovali sme tréningy v renomovanej britskej organizácii RoSPA (The Royal Society for the Prevention of Accidents) – www.rospa.com