Základná škola Kpt. Nálepku, Stupava – Lezecký svet na ihrisku

Základná škola Kpt. Nálepku v Stupave patrí k najväčším základným školám na Slovensku, čo do počtu tried aj žiakov. Vo svojom logu má sovu, ktorá do veľkej miery vypovedá aj o jednom z jej hlavných cieľov – postarať sa o komplexný rozvoj žiakov, aby z nich vyrástli zdraví, flexibilní, primerane jazykovo aj vedomostne pripravení mladí ľudia.