Urban Residence, Bratislava – Moderné ihrisko pre moderné bývanie

Aj v ruchu veľkomesta vie vzniknúť moderný urbanistický projekt ponúkajúci príjemné bývanie, kde je vo vnútrobloku vyčlenený bezpečný priestor pre rôzne detské aktivity.