Bratislava – Inkluzívna lastovička vo Výskumnom ústave detskej psychológie

Za ostatných 16 rokov, čo sa v Študio-21 plus venujeme návrhom a realizáciám detských ihrísk, vrátane ich bezpečnosti, kladieme pri nich vždy dôraz aj na inkluzívnosť. Sme totiž presvedčení, že všetky deti majú právo hrať sa spolu, s rovesníkmi, kamarátmi, spolužiakmi, no aj s rodičmi, starými rodičmi či blízkymi osobami.