Marína Liptov –  Workout na Liptove s viacerými benefitmi

Keď sa kvalitný produkt spojí s kvalitnou realizáciou, obvykle je výsledkom nielen trvácnosť riešenia, ale aj spokojnosť po rokoch – investora, realizačnej spoločnosti a užívateľov. V prípade Mariny Liptov, kde sme realizovali workoutové ihrisko priamo s výhľadom na Liptovskú Maru, to platí niekoľkonásobne.