Stiahnite si našu príručku pre inkluzívne ihrisko

Inklúzia vie vytvoriť z detí chápavé, ohľaduplné bytosti. Preto je práve v prípade detských ihrísk dôležitá. V Studio 21 sme presvedčení, že každé detské ihrisko môže byť inkluzívne. V spolupráci s našim partnerom, dodávateľom herných prvkov HAGS, ktorý patrí medzi lídrov v tvorbe inkluzívnych herných zariadení, vám prinášame brožúru týkajúcu sa princípov tvorby inkluzívneho ihriska, ako aj dizajnu, ktorý ju zdôrazní.

Pri tvorbe inkluzívneho ihriska platí niekoľko zásad. Herné prvky sú navrhnuté tak, aby detské ihrisko bolo skutočne pre všetkých. Bez ohľadu na svoje psychické či fyzické schopnosti, váhu či vek má mať každé dieťa šancu si na ihrisku vybrať minimálne z dvoch a viac vhodných herných prvkov a rovnako tak má mať na výber aj rôzny stupeň náročnosti.

Vhodný povrch a prístupnosť pre dieťa bez ohľadu na mobilitu je tak ďalšou zásadou. Ihrisko musí umožniť prechod z jedného povrchu na druhý v jednej rovine, chodníky musia byť dostatočne široké aj pre kočík, invalidný vozík či pre tých, ktorí sa vyhýbajú bližšiemu kontaktu s inými deťmi, a bezpečné musia byť aj prechody z jedného herného zariadenia na druhé.

Chýbať nesmie multisenzorickosť – herné prvky zapájajú všetky zmysly dieťaťa a stimulujú popri motorickom aj senzorický vývoj. Inkuzívne ihrisko tiež poskytuje príležitosti na rôzne spoločenské interakcie – či už hrou v kolektíve, samostatne, alebo len možnosťou prizerať sa hre, prípadne paralelnou hrou. Na inkluzívnom ihrisku je zároveň vždy aj priestor, ktorý je „oázou bezpečia“ pre takéto deti, prípadne pre tie, ktoré potrebujú v rámci detského virvaru prestávku na „utíšenie sa“. Podporná infraštruktúra vo forme vhodného mobiliáru, inkluzívne riešenie toaliet, prebaľovacích pultov a podobne, ako aj prehľadné informačné tabule o herných prvkoch a jasné značenie, sú samozrejmosťou.

Inkluzívnosť je preto dobré zdôrazniť aj dizajnom. Ním sa vyznačuje priestor pre hru a podporné prvky pre každý vek a všetky schopnosti. Práve farebné odlíšenie zón, ako aj ich jasné rozplánovanie na ihrisku umožní deťom prehľadnú a ľahkú orientáciu pri hre v priestore a možnosť vybrať si z rôznych obťažností herných prvkov, zmyslového zapojenia či sociálnej interakcie a oddychu. V príručke zároveň nájdete aj príklady vhodných herných prvkov špičkového výrobcu HAGS pre inklúziu rôznych typov detí na ihrisku. Ak máte záujem aj vy o takéto ihrisko vo vašej obci či meste, kontaktujte nás, s architektonickým návrhom aj realizáciou vám naši odborníci radi pomôžu.

Na stiahnutie : 

Ako zdôrazniť inkluzívnosť dizajnom

Zásady inkluzívnych detských ihrísk

© Copyright Studio 21, s.r.o. Všetky práva vyhradené (All rights reserved) | Created by BLUE KIWI