Realizácia: Vybavenie pre cyklotrasu v Liptovskom Mikuláši

Nová cyklotrasa v Liptovskom Mikuláši prináša nielen ničím nerušený a bezpečný zážitok z jazdy s možnosťou ekologicky sa dopraviť na potrebné miesto či spoznávať mesto a okolie, ale posunula cyklodopravu v  meste na kvalitatívne vyššiu úroveň.

Cyklodoprava je totiž bezpochyby síce zdravou a ekologickou alternatívou k motorovým vozidlám, no ak chce mesto podporiť jej rozvoj, cyklista sa musí cítiť bezpečne a komfortne, teda potrebuje mať aj dostupnú cykloinfraštruktúru. Napríklad bezpečné parkovanie pre bicykel, priestor na úschovu osobných vecí a podobne. Zároveň musí mesto vytvoriť podmienky na prepojenie cyklodopravy a verejnej dopravy, čo sa novým riešením Litovskému Mikulášu podarilo. Teší nás, že si investor vybral pre realizáciu práve naše Študio-21 plus.