Slovenský Grob – Nové cykloriešenia posilnia ekodopravu

Slovenský Grob sa pridáva k ďalším slovenským obciam a mestám, ktoré to s ekologickou dopravou myslia vážne. Pre jej rozšírenie totiž nestačia len cyklocesty, ale je potrebné, aby sa vytvorili podmienky najmä na prepojenie cyklodopravy a verejnej dopravy.

Teda riešenia, ktoré umožnia pohodlný a jednoduchý presun z jednej formy dopravy na druhú, aby bol presun po obci či meste rýchly. To sa Slovenskému Grobu darí.