Lučenec – Legendárny Strand ožil deťmi

Na realizáciu detského ihriska v lučeneckom Strande sme sa tešili. Pred nami totiž stála výzva aspoň sčasti oživiť legendárne miesto a priviesť doň detský smiech. Kedysi bol Strand (z nemeckého pláž) nepochybne pýchou mesta. Pamätníci si tu spomínajú na rozsiahly park, krásne verejné kúpalisko a najmä čulý mestský život. Keď sa však mesto rozhodlo vlani Strand revitalizovať, park už bol spustnutý a najčastejšími návštevníkmi tam boli psíčkari, ktorí tu venčili svojich štvornohých miláčikov, prípadne sa tu schádzali neprispôsobiví občania. Pri navrhovaní vizuálu detského ihriska sme sa preto rozhodli inšpirovať práve slávnou minulosťou, nadviazať na vodný prvok a snahu mesta opätovne zo Strandu urobiť oddychové miesto (v blízkej budúcnosti sa plánuje dobudovanie prístupu k neďalekému potoku). Ihrisko je tak tematické, prepájajúcim prvkom je voda.

Herné prvky sme vyberali z radu HAGS Special od renomovaného výrobcu HAGS. Ide o atypické herné zostavy navrhnuté špeciálne k vybranej téme a umožňujúce sa deťom popri hre aj vzdelávať. V deťoch podporujú okrempohybu zvedavosť, fantáziu a socializáciu. Sú vhodné pre mestá a obce, ktoré chcú povedať o histórii, alebo o tom, čo je pre nich tradičné, čo je aj prípad lučeneckého Strandu.