Dubnica nad Váhom –  Workoutové ihrisko pre žiakov

O dôležitosti športovania detí v školskom veku pre ich správny fyzický aj duševný rozvoj zrejme ani netreba hovoriť. Aj preto sme veľmi radi, že Dubnica nad Váhom stavila na kvalitu a zainvestovala do nového kvalitného workoutového ihriska priamo na školskom dvore, ktoré budú môcť využívať počas hodín telesnej výchovy a popoludňajších aktivít nielen žiaci Základnej školy Centrum 1, ale počas mimoškolských hodín aj tamojšia verejnosť.