Bratislava – Školské ihrisko ožilo hviezdami a planétami

Tohtoročná realizácia detského ihriska na Spojenej škole Novohradská v Bratislave potvrdila, aké dôležité je pre investora pridŕžať sa projektu a nehľadať náhradu v lacných, no zväčša aj nekvalitných riešeniach. Škola sa pustila do rozsiahlej obnovy schátraného školského dvora. No hoci architektonický návrh vonkajšieho areálu z pera architekta Petra Moravčíka počítal s kvalitnou premenou nefunkčnej plochy na moderný multifunkčný priestor lemovaný atletickou dráhou vhodný pre viaceré športy a popoludní aj na voľnočasové aktivity pre deti v školskom klube, počiatočná snaha investora ušetriť pri realizácii sa ukázala ako chybná. Mnoho vecí a prác bolo potrebné urobiť nanovo. Našťastie, detské ihrisko, ktorého realizáciou investor následne poveril nás a ktoré sa stalo súčasťou premeny, je tak už plne podľa architektonického návrhu.