Viac ako len zábava a hry

Hra je viac ako len okamžité potešenie. Je to súčasne takmer neprekonateľný nástroj vzdelávania, ktorý deťom prinesie nepreberné množstvo cenných poučení a poskytne vedomosti, ktoré im vydržia na celý život.

Vyrobili sme Kruh hier HAGS na ilustráciu zručností, ktorým sa deti naučia hrou. Tento model používame pri vývoji i prezentácii našich herných výrobkov.

Medzi Kruhom hier HAGS a prístupnosťou je jasná súvislosť. Aby sa z hry mohli čerpať tieto prínosy, je nevyhnutné navrhovať herné zariadenia tak, aby naozaj umožňovali deťom rovnaký prístup k aktivite. Kruh hier HAGS je rozdelený na desať sekcií. Každá predstavuje ako sa deti učia z hry.

JA – OSOBNÉ ZRUČNOSTI

Pocit identity sa rozvíja hrou u umožňuje formovanie osobnosti dieťaťa. Dieťa sa učí zvládnuť rôzne situácie pozorovaním ako sa správajú iní a snívaním, plánovaním a premýšľaním.

MY – SPOLOČENSKÉ ZRUČNOSTI

Keď sa deti hrajú spolu, rozvíjajú svoje sociálne zručnosti. Keď sa deti stretnú na ihrisku, takmer automaticky prechádzajú na hranie úloh a tímovú spoluprácu.

ČÍSLA – MATEMATICKÉ ZRUČNOSTI

Keď sa deti učia liezť, rozvíjajú svoju fyzickú a duševnú koordináciu. Učia sa aj počítať. Hra je aj základom určenia riešiť konkrétne, praktické a abstraktné matematické problémy.

PRIESTOR – VIZUÁLNE ZRUČNOSTI

Deti rozvíjajú svoje priestorové vnímanie hrou a telesnou aktivitou keď sa pozerajú a predstavujú si rôzne veci. Učia sa aj vidieť perspektívy a vzťahy medzi rôznymi veľkosťami.

SPOZNÁVANIE PRÍRODY

Hry na voľnom priestranstve deťom ponúkajú pohľad na svet prírody a jeho pochopenie. Deti sú zvedavé na prírodu a cítia sa vonku uvoľnene. Učia sa aj pozorovať rôzne javy a objavovať nové veci.

ŽIVOT – EXISTENCIÁLNE ZRUČNOSTI

Hra deťom pomáha pochopiť, že všetci ľudia sú osobnosti s právom slobody a výberu. Hranie rolí u dieťaťa rozvíja aj poznanie života.

ZMYSLY – INTUITÍVNE ZRUČNOSTI

Deti rozvíjajú svoju schopnosť slobodne rozmýšľať využívajúc nápady zo svojej fantázie, situácie a príbehy pri svojej hre. V situáciách, kde predstierajú hru, sa učia veriť svojim schopnostiam a inštinktu a rozmýšľať abstraktne.

HUDBA – HUDOBNÉ ZRUČNOSTI

Hudba často býva súčasťou spoločnej hry detí a prejavuje sa v podobe piesní a rytmov. Deti, ktoré si precvičujú rytmus, bubnovanie a melódie sa neskôr v živote ľahšie naučia lingvistické, gramatické a matematické pojmy.

TELO – TELESNÉ ZRUČNOSTI.

Po celé roky svojho rastu deti spoznávajú svoje telá a telesné schopnosti a to, akými rôznymi spôsobmi možno využívať rôzne časti tela. Telesná aktivitu tiež zvyšuje inteligenciu.

SLOVÁ – JAZYKOVÉ ZRUČNOSTI

Keď sa deti spoločne hrajú, rozvíja sa u nich schopnosť rozprávať, používať slová a prijímať nové jazyky. Jazykové zručnosti sa naďalej rozvíjajú po celé detstvo, keď sa dieťa stretáva s dospelými a inými deťmi v rôznych kontextoch.

© Copyright Študio-21 plus, s.r.o. Všetky práva vyhradené (All rights reserved) | Created by BLUE KIWI