Seminár zameraný na bezpečnosť detských ihrísk

V uplynulých týždňoch sme organizovali 2 semináre (21.3 v Bratislave a 29.3 v Košiciach) ktoré boli primárne zamerané na projektovanie bezpečných detských ihrísk.

Účelom semináru bolo predstaviť nové a pozmenené normy EU, ktoré sú smerované práve na problematiku bezpečných detských ihrísk, bezpečnej dopadovej plochy, ale aj návrhu a riešenia inkluzivných priestorov.

Viacerí z nás si pamätáme ihriská, kde bola jedna šmykľavka, preliezka a pieskovisko. Boli to časy kedy sa nekládol tak vysoký dôraz na oplotení ihrísk, stojanov na bicykle, zelene a rozloženia detského ihriska na základe vekových skupín prípadne prístupu pre imobilných.  Dovolíme si tvrdiť, že tieto ihriská sa pomaličky vytrácajú a kladie sa čoraz väčší dôraz na bezpečnejšie riešenia, čo potvrdzuje aj každoročne narástajúci  záujem o túto problematiku, a to nie len zo strany krajinných architektov, ale aj zástupcov miest a mestských častí.

Veľmi nás potešilo aj aktívne zapájanie do debaty zo strany zúčastnených a následné otázky k projektom, na ktorých teraz pracujú.

V prípade ak by ste mali tiež na nás otázky ohľadne návrhov jednotlivých riešení, spôsobov projektovania alebo by ste len chceli prediskutovať “drobnosti”, neváhajte nás kontaktovať. Tím Štúdio 21 Vám vždy rád pomôže. Veríme, že spolu docielime efektívne, atraktívne a trvácne riešenia, ktoré následne počas dlhých rokov vyčaria úsmev na tvári 🙂