Prístupné detské ihriská

Ihriská prístupné pre každého sú dôležitým prvkom prístupnosti verejných priestorov. V našich podmienkach ešte trošku novinka, v západnej Európe už častý jav pri realizácii nových ihrísk. Pozrite si príklady ihrísk prístupných pre každého a inšpirujte sa pri príprave vašich projektov. Myslite pritom na deti s rôznymi zdravotnými znevýhodneniami – nielen na deti na vozíčku. Doplňte preto bezbariérové prvky o rôzne ďalšie aktivity – zvukové, zrakové, pohybové a pod.