Trnava – Vydarená premena vnútrobloku Na hlinách

Bezduchý sídliskový priestor medzi domami sa zmenil na funkčnú oázu s detskými a športovými ihriskami a oddychovou zónou, ktorá láka tamojších obyvateľov na trávenie voľného času.