Skalica – Veselé ihrisko vo vnútrobloku sídliska

Žiarivá premena. Aj staré priestory sa dajú revitalizovať tak, aby vytvorili inšpiratívny priestor pre hru malých aj veľkých.