Rodinné ihrisko od Berliner Seilfabrik na Novom Zélande

Milí ihriskoví nadšenci,

S otvorením ihriska Margaret Mahy v Christchurchi na Novom Zélande, 25. júna 2016, vzniklo jedno z najväčších a najmodernejších detských ihrísk na južnej pologuli. Ihrisko bolo vybudované po veľkom zemetrasení, ktoré zasiahlo Nový Zéland vo februári 2011, najvýraznejšie práve v okolí mesta Christchurch. Projekt bol významný pre všetkých zúčastnených, ale predovšetkým pre obyvateľov oblasti a návštevníkov ihriska.

Fáza plánovania ihriska bola dosť podrobná a trvala od začiatku roku 2013 do polovice roku 2015 a zahŕňala súťaž medzi školami v regióne Canterbury. Príspevky do tejto súťaže pomohli inšpirovať finálny dizajn vypracovaný spoločnosťou Berliner Seilfabrik. Usporiadanie ihriska je založené na štyroch hlavných prírodných biotopoch typických pre región Canterbury – lese, mokradiach, planinách a pobreží. Ihrisko sa skladá z dvoch častí. Prvá časť ihriska zahŕňa veľkú na objednávku vyrábanú sieť 22,5 x 15 m, natiahnutú medzi dva mohutné stožiare. Sieť je zafixovaná prostredníctvom 15 kotviacich bodov, ktorých základy sú v rôznych výškach.

Jednou z najväčších výziev pre tím kreatívneho centra spoločnosti Berliner bolo získať spoľahlivé topografické dáta od architektov spracúvajúcich projekt parku, pretože vytváranie umelých kopcov bolo súčasťou celkového krajinného projektu. „Drobné rozdiely vo výpočtoch – rádovo niekoľko centimetrov výškového rozdielu –  by mohli viesť k nepriliehavosti siete, čo by malo za následok buď jej prehýbanie a prevísanie v prípade väčšieho množstva materiálu alebo v prípade chýbajúceho materiálu by sieť bola prikrátka,“ vysvetľoval Marius Kotte, architekt a vedúci konštrukcie a vývoja.

Aby sa zabránilo takýmto problémom, bol vytvorený koncept ihriska na základe ktorého boli spracované predbežné návrhy a ponuky. Po dokončení terénnych modelácií, bola celá plocha pre budúce ihrisko podrobne zameraná. Výsledná sada trojrozmerných dát bola použitá spoločnosťou Berliner na vytvorenie virtuálneho modelu. Na tomto základe bola vytvorená výsledná herná štruktúra, od návrhu – cez výrobu – po inštaláciu na mieste s najvyššou presnosťou.

Druhá časť ihriska je charakteristická kombináciou gigantických herných veží navrhnutých a realizovaných spoločnosťou Berliner Seilfabrik. Konštrukcia sa skladá z troch veľkých veží, umožňujúcich deťom vyšplhať až osem metrov nad úroveň terénu. Veľkolepá špirálová tubusová šmykľavka dopraví deti z vrcholu, naspäť na úroveň terénu. Veže sú opláštené bambusovými panelmi, ktoré boli zaradené do sortimentu produktovej rady Berliner Greenville Tower & Trii. „Architekt vyžadoval špeciálne stĺpy a preto sme nemohli využiť naše štandardné spojovacie prvky. To je dôvod, prečo sme vyvinuli nový upevňovací systém, ktorý vyhovuje vysokým dizajnovým požiadavkám a znesie dlhú prepravnú cestu k Novému Zélandu. Do úvahy bolo treba brať aj skutočnosť, že zváranie na mieste bolo nerealizovateľné,“ povedal Marius Kotte. Identifikácia jednotlivých stĺpov na Novom Zélande bola zabezpečená označením pomocou laserového gravírovania.

Výsledkom celého procesu je nádherné nové ihrisko, ktoré sa nachádza v centre mesta Christchurch. Nadšené sú z neho nielen deti, ale aj ich rodičia a starí rodičia. Leez O’Connell zobrala svoju vnučku na ihrisko, aby si užila šmykľavku, aj napriek dažďu. „Myslím si, že je to fantastické. Deťom nie je dovolené šplhať sa na stromy alebo inde. Takže naozaj rada pozorujem, ako sa šplhajú hore na herné prvky a zažívajú si zdravú dávku trošky strachu. Je to tak pre ne dobré,“ povedala v novozélandských novinách The Press.