Presťahovali sme sa

Od 28.2.2011 nás nájdete na novej adrese: Krajná ulica č. 12, 900 31 Stupava. Všetky ostatné kontaktné údaje vrátane telefónnych čísiel ostávajú nezmenené.