Trnava – Arboria rastie s ihriskami so zážitkami

S trnavským bytovým komplexom renomovaného developera Lucron sa rozširujú tiež herné plochy pre rôzne vekové kategórie a záujmy.

Malý chlapec sediac na bagri pomaly posúva páku, aby lyžicou nabral jemný štrk. Lyžica sa nadvihuje a presúva doľava. Chlapček opäť páku zatlačí a pomaly vysýpa náklad. Vášeň a zanietenosť, s akou to robí, neklamne svedčí o správnej voľbe herných prvkov. Áno, spomínaný bager patrí k ihrisku a vďaka kvalitnému nemeckému výrobcovi a nášmu dodávateľovi Kaiser Kühne, ako aj nadšeniu pre niečo nové zo strany developera Lucron sme mohli na jednom z ihrísk v bytovom komplexe Arboria v Trnave po prvý raz na Slovensku realizovať takéto ihrisko s prvkami Kaiser Kühne. „Investorovi sme predstavili koncept spôsobu hry so sypkým materiálom – bagriky, kladkostroje, násypné kapsy a podobne. Iniciatívu prijal s radosťou a vzniklo takéto pekné a netradičné ihrisko,“ hovorí o jednom z už viacerých našich ihrísk v Arborii autorizovaný architekt Studio 21 Juraj Jurík.

Plodná spolupráca

S developerom Lucron sme odštartovali spoluprácu v rámci trnavského projektu Arboria pred viac ako desiatimi rokmi, a to v rámci prvého ihriska vo vnútrobloku Arboria-B03. Spoločnosť je známa výstavbou kvalitných projektov so sviežim moderným dizajnom a množstvom zelene. Aj pre Lucron, aj pre nás je zároveň dôležitá podpora trvalej udržateľnosti a výstavby pre príjemné a kvalitné bývanie. Komplex, ktorý sa nachádza v pešej dostupnosti centra mesta, a stále sa rozrastá, má všetky tieto atribúty. Nás obzvlášť teší, že nám developer postupne zveril aj realizáciu jednotlivých plôch pre trávenie voľného času detí aj dospelých. „Spoločnosť Lucron s nami od prvej realizácie počítala ako so serióznym partnerom. Pred každou realizáciou ihriska prišla požiadavka na návrh riešenia a výber prvkov. Väčšinou nám stanovili veľkosť plochy a rozpočet, okolo ktorých sme sa pohybovali,“ spresňuje Juraj Jurík.

S vnútroblokmi bytového komplexu tak postupne začali pribúdať ďalšie naše ihriská. V roku 2015 ihrisko vo vnútrobloku B01, o tri roky neskôr B02 a B04 a na konci danej etapy aj športový RelaxPark. V roku 2019 sme zrealizovali ďalšiu ihriskovú plochu k B06 a o dva roky neskôr B05 aj so spomínanou novinkou na Slovensku, ihriska s hernými prvkami od Kaiser Kühne pre hru so sypkými materiálmi. K tomu pribudli ďalšie menšie hracie plochy v rámci A01 a A02. Vlani, v roku 2022, pribudlo ihrisko vo vnútrobloku E01, no investor si zároveň na sklad objednal vzhľadom na rastúcu infláciu a ceny aj herné prvky pre chystané ihrisko k bloku B07, ktoré by sa malo zrealizovať práve v roku 2023. Toľko základné fakty. Pri každej realizácii zároveň bolo a je našou snahou zakomponovať komplex herných prvkov tak, že slúžia deťom rôznych vekových kategórií, dokonca aj rodičom či starým rodičom, a poskytujú príležitosti na spoločenskú interakciu.

Unikátne riešenia

Pri jednotlivých realizáciách sme ponúkli rôzne verzie a pracovníci Lucronu na ich internej porade s architektom vybrali vhodné riešenie. Snažili sme sa ponúkať vždy nové a unikátne riešenie a herné prvky, aby sa dizajn a funkcie príliš neopakovali a deti mali na výber rôzne formy hry pre rôzne vekové skupiny,“ spresňuje náš autorizovaný architekt Juraj Jurík.

Aj preto sú jednotlivé ihriská s rôznym zameraním. Nájdete tam množstvo herných prvkov od kvalitnej švédskej značky HAGS, ako šmýkačky, hojdačky, zostavy na lezenie, rúčkovanie či balans tela, domčeky slúžiace na hru aj oddych detí pri hre, zvukové a zrakové hry, ďalej bezpečné trampolíny na skákanie zapustené do zeme od nemeckého výrobcu Eurotramp, lanové herné prvky od nemeckého výrobcu Berliner Seilfabrik a v spomínanom RelaxParku workoutové prvky holandskej značky Denfit. Časť dopadových povrchov je z liatej gumy Playtop. Ako dopadový povrch sme na niektorých ihriskách na žiadosť investora využili aj jemný plavený štrk. „V priemere má jedno ihrisko okolo 70 až 100 m2, v prípade RelaxParku je plocha až dvojnásobná, a to na ihrisko aj workout,“ spresňuje Juraj Jurík.

Zábava aj šport

Celý komplex tak v súčasnosti ponúka v jednotlivých vnútroblokoch rôzne herné zákutia, aby sa dosýta vyšantili malí aj veľkí. Deťom sú napríklad na rôznych miestach a v rôznych herných kombináciách k dispozícii závesné hojdačky s klasickým aj tango sedákom pre súčasné hojdanie dieťaťa a rodiča, starého rodiča, staršieho súrodenca či kamaráta, ďalej sieťové hojdačky či hojdačky samostatne zapustené do zeme. Ich početnosť je zrejmá. Hojdačky pomáhajú nielen k fyzickému rozvoju dieťaťa zapájaním rôznych svalov, ale aj k zvyšovaniu koordinácie pohybov tela a ku koncentrácii, zvyšovaniu sebavedomia, sebadôvery a k prekonávaniu sa. K tomu tiež prispievajú aj rôzne zostavy herných prvkov na lezenie a štveranie vo vertikálnej rovine, kde si môžu preveriť obratnosť a súťaživosť, či udržanie balansu, ako aj v horizontálnej rovine. Tu ide o rôzne rebríkové premostenia a tunely medzi jednotlivými hernými prvkami, napríklad v rámci domčekových zostáv, kde tiež nechýbajú šmýkačky a hry na podporu senzomotoriky detí. Ďalšie ihriskové zákutia podporujú detské zručnosti a fantáziu pri hre so sypkým materiálom. Ide o spomínanú novinku – hru s bagrom, kladkostrojom a násypových káps. Súčasťou niektorých ihrísk sú zapustené trampolíny, ktoré opäť podporujú psychický a fyzický rozvoj detí.

RelaxPark je už určený pre starších. „V prvých plánoch bola ponuka aj so športoviskom – arénou pre loptové hry, no nakoniec sa investor rozhodol realizovať z nášho návrhu len časť herných prvkov. Myšlienka bola vybudovať odolné a netradičné ihrisko skôr pre staršie deti   ako atrakciu pre obyvateľov prvých bytoviek a „magnet“ pre budúcich záujemcov o ďalšie bloky bytových domov,“ hovorí architekt Juraj Jurík.

RelaxPark akoby ukončuje obytnú zónu, preto výber prvkov zohľadňuje ich odolnosť voči vandalom a sú tak určené aj na nestrážený priestor. Ponuka je naozaj široká. Herné zostavy sú určené pre cvičenie s vlastnou váhou s možnosťou posilňovania, vzpierania, zhybov, rúčkovania, cvikov na balans a podobne.

Tento rok by v trnavskej Arborii malo pribudnúť ďalšie z ihrísk. Tešíme sa nielen z pokračovania spolupráce s developerom Lucron, ale najmä z možnosti spolutvorby a zo skvalitňovania bývania vrátane vnútroblokových priestorov, ktoré z obyvateľov robia dobrých susedov a komunitu.