Prvok na cvičenie v exteriéri v Karlovej vsi

Doplnenie areálu školy o prvok na cvičenie v exteriéri od spoločnosti HAGS, z modelovej rady INSHAPE.