Povrch Playtop na interiérovom ihrisku Funville

Príklad využitia povrchu Playtop v rámci interiérového ihriska.