Lüders Park’N’Play v Kodani v Dánsku

Drahí nadšenci detských ihrísk,

Berlínske kreatívne centrum sa každý mesiac s vami delí o projekty, ktoré si zaslúžia osobitnú pozornosť. Dôvody, prečo je projekt zaradený do noviniek, sa líšia. Môže to byť z dôvodu jeho jedinečnej hernej príťažlivosti, osobitných okolností jeho konštrukcie, jeho individuality, alebo možno jeho hojnej veľkosti či umiestnenia. Dúfame, že vám tieto stránky prinesú pôžitok a inšpiráciu, možno aj podnietia vaše vlastné nápady, ako si vytvoriť svoje vlastné jedinečné detské ihrisko.

Od minuloročného leta sa nad scenériou kodanského prístavu rozprestiera detské ihrisko s názvom veže Park’N’Play v jasnočervenej farbe. Výnimočné je to, že sa nachádzajú vo výške 24 m nad morom na streche parkovacieho domu, čím určujú nové štandardy v uvažovaní ľudí pri navrhovaní verejných priestorov.

Lüders Park’N’Play v Kodani v Dánsku

Výzvou v tomto projekte bolo vytvoriť ústredne umiestnené parkovacie priestory, ktoré sa optimálne začlenia do okolia modernej mestskej časti Nordhavn, pre ktorú je charakteristický luxus a životný štýl. Architektonická spoločnosť JAJA Architects vyriešila túto výzvu v spolupráci s UNO a Berliner Seilfabrik tak, že navrhla budovu, ktorá „nielen spotrebuje priestor, ale zároveň ho aj poskytuje,“ vysvetľuje Kathrin Susanna Gimmel, hlavná architektka a spoluzakladateľka spoločnosti JAJA. Výsledkom je parkovisko s multifunkčným charakterom vďaka svojej výnimočnej fasáde a dizajnu strechy.

Rameno schodov, inšpirované schodiskami v exteriéri ikonického Centra Pompidoua v Paríži, stúpa od prízemia cez dlhé úseky na severnú a južnú stranu parkoviska až k streche. Červené držadlo schodiska pokračuje na streche a je začlenené ako spoločná téma (červené vlákno) v rôznych herných konštrukciách. Slúži tak ako kľúčový prvok v hojdačkách, lavičkách a preliezačkách. Nakoniec vedie návštevníkov k absolútnej čerešničke detského ihriska na streche: takmer 8 m dlhému lanovému džungľovému cvičisku od spoločnosti Berliner Seilfabrik.

Lüders Park’N’Play v Kodani v Dánsku

Stúpanie je vyrobené pomocou čiernej plochej siete, ktorá ovíja stredový stĺp ako špirála a zužuje sa, až nakoniec vybieha do špičky smerom k vrcholu. Nápad spoločnej témy (červeného vlákna) pokračuje aj v tejto konštrukcii: V tomto prípade prebieha vonkajšou stranou plochej siete ako zakrivená oceľová rúra a je zároveň upevňujúcim prvkom pre lanovú sieť.

„Výzvou v budovaní pyramídy bolo využiť existujúcu strešnú konštrukciu na pevné ukotvenie bez poškodenia vlastností plášťa strechy,“ hovorí Marius Kotte, riaditeľ oddelenia spoločnosti Berliner Seilfabrik pre výstavbu a projekty. „Riešením bol veľký počet celkovo až 16 kotviacich bodov. Vďaka tomu sú vznikajúce ťažné sily optimálne rozdelené a minimalizovalo sa prenikanie do strešnej konštrukcie.“

Lüders Park’N’Play v Kodani v Dánsku

Treba tiež uviesť, že konštrukcia má maximálnu výšku pádu 2,10 m napriek svojej celkovej výške takmer 8 metrov. Je to vďaka jej tvaru: keďže ploché siete sú širšie dolu než hore, sieť by vás vždy zachytila, ak by ste padali.

Lüders Park’N’Play v Kodani v Dánsku

Nikto nepochybuje o tom, že detské ihrisko na streche je absolútny úspech. „Tu na streche sú vždy ľudia,“ hovorí Gimmel, „aj cez studené zimné dni v decembri.“

Pozdravujeme vás z Berlína,

Vaše Berlínske kreatívne centrum

Preklad: Understand, s.r.o.