Ihrisko na Kadnárovej ulici v Bratislave – časť 2

Ako v predchádzajúcej časti výstavby na Kadnárovej ulici aj tu sme sa snažili preliezku zakomponovať do ihriska tak, aby mali deti stále dostatok priestoru na spoločné hry. V tejto časti sme použili lanovú „pavučinu“ od Nemeckého výrobcu BERLINER.