Bratislava – Školské ihrisko ožilo hviezdami a planétami

Tohtoročná realizácia detského ihriska na Spojenej škole Novohradská v Bratislave potvrdila, aké dôležité je pre investora pridŕžať sa projektu a nehľadať náhradu v lacných, no zväčša aj nekvalitných riešeniach. Škola sa pustila do rozsiahlej obnovy schátraného školského dvora. No hoci architektonický návrh vonkajšieho areálu z pera architekta Petra Moravčíka počítal s kvalitnou premenou nefunkčnej plochy na moderný multifunkčný priestor lemovaný atletickou dráhou vhodný pre viaceré športy a popoludní aj na voľnočasové aktivity pre deti v školskom klube, počiatočná snaha investora ušetriť pri realizácii sa ukázala ako chybná. Mnoho vecí a prác bolo potrebné urobiť nanovo. Našťastie, detské ihrisko, ktorého realizáciou investor následne poveril nás a ktoré sa stalo súčasťou premeny, je tak už plne podľa architektonického návrhu.

Len pripomeňme, že stav školského dvora bol skutočne havarijný, čo odstrašovalo nielen okolie, ale nerobilo dobré meno ani škole. Veľkorysý priestor, ktorý patrí Spojenej škole Novohradská – Gymnáziu Juraja Hronca a ZŠ Košická, bol v podstate len oploteným priestorom s popraskaným betónom, ktorý sa tváril, že je športovým ihriskom pre deti. Biele vyblednuté čiary naznačovali, že by sa tam mal hrať basketbal a možno futbal, prípadne trénovať aj beh. Ihrisko však bolo v realite takmer 20 rokov nefunkčné, čo sa odrážalo aj na výsledkoch. Hoci ide o jednu z najväčších škôl v Bratislave, ktorá má viac ako 1200 žiakov, žiadne významnejšie športové úspechy nedosahovala. Aj preto sa rozhodla škola ísť do obnovy svojpomocne a získať finančné prostriedky od sponzorov a priateľov školy. Hoci sme už na začiatku v roku 2016 boli jedným z uchádzačov o realizáciu detského ihriska a s architektom sme aj konzultovali výber najvhodnejších prvkov a povrchu, napokon sa investor rozhodol pre dodávateľa, ktorý bol úspešný vďaka nízkej cene, ale s výslednou kvalitou investor spokojný nebol. Po skončení realizácie sa ukázalo riešenie nekvalitnejšie a v podstate drahšie. Realizácia bola totiž neprofesionálna. „V prípade plochy určenej na detské ihrisko napríklad prvotný dodávateľ presvedčil investora, že sa najprv osádza dopadový povrch, až následne v ďalšej etape, keď budú na to financie, sa osadia herné prvky. Vďaka tomuto spôsobu realizácie bolo potrebné veľkú časť už položeného dopadového povrchu rozbiť a vyskládkovať,“ vysvetľuje autorizovaný architekt Studio 21 Juraj Jurík.

Nové Ihrisko je tematické. Architekt ho navrhol ako súhvezdie, respektíve galaxiu. „Navrhli a spoločne sme vybrali vhodné prvky, ako aj grafiku povrchu. Pokiaľ ide o farebnosť povrchu, doladila sa tak, aby nebol príliš tmavý, no symbolizoval hviezdnu oblohu,“ spresňuje Juraj Jurík. Dopadová plocha ihriska tak má tvar kruhu. Obloha je znázornená modrou farbou, cez ňu prechádzajú v rôznych šedých odtieňoch línie dráh pohybov vesmírnych telies a samotné vesmírne telesá sú už znázornené aj pomocou hracích prvkov. Centrálny motív je slnko znázornené nielen žltým kruhom, ale aj priestorovým guľovitým lanovým herným prvkom od renomovaného výrobcu Berliner Seilfabrik. Prvok je z nerezových trubiek so žltými guľôčkovými ukončeniami, aby sa umocnila žiarivosť. Sieťová výplň je vizuálne potlačená čiernou farbou. Na dopadovom povrchu sa odrážajú aj ďalšie vesmírne útvary. Saturn s prstencom prezentuje kolotoč od svetoznámeho výrobcu a nášho dlhoročného partnera HAGS. Zem má piruetu s prvkami na udržanie rovnováhy, Merkúr má zas v sebe trampolínu zapustenú do gumeného povrchu v rovine s terénom, vďaka čomu ide o nielen atraktívny, ale aj bezpečný prvok z dielne výrobcu Eurotramp. Svoje miesto má na ihrisku aj Mesiac či ďalšie telesá. V centre hviezdnej oblohy sú nenápadne zakomponované plejády, ktoré reprezentujú drobné žlté kruhy. Do celého vesmíru sa vnára galaxia elipsovitého tvaru, ktorá je tvorená elektronickou hrou PlaytopStreet. „Farebne sme ju ladili do odtieňu sýto ružovej a dokonca po prvýkrát v rámci Slovenska sme použili aj trblietky, ktoré sa po dopade slnečných lúčov nádherne ligocú. Inšpirovali sme sa naším holandským partnerom, ktorý zastupuje výrobcu bezpečného povrchu tlmiaceho pád Playtop v Holandsku,“ podotýka autorizovaný architekt Juraj Jurík.

Výber herných prvkov pritom pasuje nielen k téme, ale rozvíja aj fyzické, senzomotorické, ako aj psychické a sociálne schopnosti žiakov, súťaživosť, no i spolupatričnosť a empatiu, fantáziu aj logiku. Ihrisko zároveň prepája hernú a edukatívnu zónu so športovou. Vzhľadom k tomu, že ide o herné prvky prístupné nielen pre žiakov, ale aj širšiu verejnosť, volili sme maximálne overené a odolné prvky aj proti prípadnému vandalizmu. Zároveň si vyžadujú minimálnu údržbu. Sme radi, že sa Spojená škola Novohradská napokon rozhodla pre kvalitu pri revitalizácii priestoru, ktorá sa vráti v trvácnosti herného zariadenia. Pri pravidelnej údržbe môže takto kvalitne zrealizované ihrisko slúžiť desaťročia a vyrastie na ňom niekoľko generácií našich detí.