Bratislava – Inkluzívna lastovička vo Výskumnom ústave detskej psychológie

Za ostatných 16 rokov, čo sa v Študio-21 plus venujeme návrhom a realizáciám detských ihrísk, vrátane ich bezpečnosti, kladieme pri nich vždy dôraz aj na inkluzívnosť. Sme totiž presvedčení, že všetky deti majú právo hrať sa spolu, s rovesníkmi, kamarátmi, spolužiakmi, no aj s rodičmi, starými rodičmi či blízkymi osobami. 

Každé dieťa má mať na ihrisku bez ohľadu na psychické či fyzické schopnosti, váhu alebo vek k dispozícii aspoň jeden vhodný herný prvok na hranie – no rovnako aj jednotlivé herné prvky by mali mať rôzny stupeň náročnosti, aby sa deti mohli hrať spolu podľa svojich možností a schopností. Aj preto sme radi,  že jedno také inkluzívne ihrisko vzniká a postupne sa bude rozrastať v areáli Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VúDPAP) v Bratislave.

Vzhľadom na celkový limitovaný rozpočet realizoval investor mnohé práce na ihrisku svojpomocne. Pri herných prvkoch však už vsadil na kvalitu, bezpečnosť a trvácnosť. Sú vybraté tak, aby sa na nich mohli hrať deti s rôznym typom handicapov, teda nielen deti so špecifickým postihnutím. Herné prvky sú od renomovaného európskeho výrobcu, švédskej spoločnosti HAGS, ktorá patrí nielen medzi lídrov v kvalite a bezpečnosti, ale inkluzívnosť herných prvkov a zariadení má zakódovanú priamo vo svojej DNA. „V rámci hojdačiek je tak okrem klasického sedáku  zvolený aj špeciálny inkluzívny sedák, ktorý vyzerá ako kreslo z formule, a umožňuje dieťa, napríklad pri problémoch so stabilitou sedenia, bezpečne posadiť a upevniť,“ vysvetľuje autorizovaný architekt Studio 21 Juraj Jurík. Prípadne v košovej hojdačke typu „hniezdo“ sa hojdá spolu s ostatnými.

Ihrisko však musí poskytovať prístup aj pre takéto deti na celej jeho ploche. Samozrejmosťou by preto mal byť vhodný dopadový povrch. Tu zatiaľ vzhľadom na financie volil investor pod jednotlivé herné prvky ako dopadový povrch tlmiaci pád plavený štrk. Postupne sa bude meniť za gumený, ktorý umožňuje plynulý pohyb po ihrisku aj pre vozíčkarov. „Trampolína je však už zapustená v trávnatom povrchu, takže sa k nej komfortne dostane aj dieťa na vozíčku. Vďaka ploche 1,5 metra krát 1,5 metra si môže bezpečne zaskákať s kamarátom či asistentom,“ podotýka. Trampolíny značky Eurotramp pritom spĺňajú prísne bezpečnostné normy pre zariadenia detských ihrísk.

Na inkluzívnom ihrisku by nemala chýbať ani multisenzorickosť, aby sa pri hre zapájali všetky zmysly dieťaťa. Výskumný ústav sa rozhodol vytvoriť v rámci areálu ihriska aj senzorický chodník, ktorý umožňuje deťom rozpoznávať tvary, farby aj zvuky.

Inklúzia je pre detské ihrisko veľmi dôležitá aj preto, že vie vytvoriť z detí chápavé, ohľaduplné bytosti,“ podotýka Juraj Jurík. Sme radi, že sa areál bude postupne rozrastať o ďalšie herné prvky.