Areál SŠ Novohradská, Bratislava  –  Workoutové ihrisko posilní priestor pre športové aktivity

Vlani o takomto čase sa už Spojená škola Novohradská  – Gymnázium Juraja Hronca a ZŠ Košická tešila z nového detského tematického ihriska, ktoré realizovala naša spoločnosť Študio-21 plus a ktoré sa nesie v znamení vesmírnych telies. K nemu toto leto pribudol nový funkčný priestor, tentoraz pre workout – Sportpoint, opäť pod taktovkou spoločnosti Studio 21.

Investor od začiatku počítal s tým, že sa areál školského dvora bude využívať na hru aj šport. Pokiaľ ide o workout, keďže je to spojená základná a stredná škola, s výrobcom sme konzultovali jednotlivé segmenty na cvičenie a niektoré sme vybrali tak, aby boli vhodné už aj pre žiakov od 14 rokov, teda nielen stredoškolských študentov. Ihrisko môžu využívať počas hodín telesnej výchovy, prípadne popoludní, kedy je otvorené aj pre športovú verejnosť,“ hovorí autorizovaný architekt Studio 21 Juraj Jurík.

Len pripomeňme, že veľkorysý priestor školského dvora jednej z najväčších škôl v Bratislave roky chátral. Investor sa to rozhodol zmeniť a v areáli sa naplánovala bežecká dráha a multifunkčné ihriská. Spočiatku však vyhral iný dodávateľ, ktorý uspel vďaka nízkej cene, no nedržal sa projektu a po skončení realizácie sa ukázalo riešenie nekvalitné, ale aj  neprofesionálne prevedené a pre investora v podstate drahšie.

Investor sa preto rozhodol urobiť už detské aj workoutové ihrisko kvalitne tak, ako bolo pôvodne naprojektované,“ vysvetľuje Juraj Jurík. V prípade detského ihriska sa síce museli urobiť nanovo aj výkopové práce, no pokiaľ ide o workoutové ihrisko, to už malo podľa pôvodnej koncepcie určenú pozíciu. „Stačilo tak premerať odstupové vzdialenosti, aby boli dodržané bezpečnostné parametre, a následne už len osadiť jednotlivé prvky,“ hovorí. Tie sa položili na existujúci povrch, ktorým je trávnatý koberec. Neboli potrebné výkopové práce. Montáž sa zrealizovala za pár hodín a športovisko s kvalitnými prístrojmi tak bolo za jeden deň funkčné a použiteľné pre športovcov.

Pokiaľ ide o jednotlivé prvky pre workout, vybrali sme sadu cvičiacich prvkov Sportpoint od holandskej spoločnosti Denfit. Ide o kruhovú posilňovňu, ktorá plnohodnotne nahradí klasickú „činkáreň“,“ podotýka Juraj Jurík. Denfit patrí v kvalite prevedenia k európskej špičke Plusom je tiež rýchla montáž zariadenia a nízke riziko potrebnej obmeny, čo je výhodou  práve pri vonkajšom nestráženom priestore. Táto konkrétna Sportpoint prírodná posilňovňa bola odkonzultovaná s výrobcom, aby sa prispôsobila veku študentov. „Tým, že je to určené žiakom a študentom od 14 rokov, postupovalo sa podľa normy na športové zariadenia č. 16630. Boli napríklad vybraté váhovo ľahšie nakladacie kotúče, aby na cvičiacom prvku mohli cvičiť aj menej zdaní športovci,“ vysvetľuje.

Workoutové vonkajšie ihrisko môže najmä dnes, v čase pandémie, slúžiť starším žiakom a študentom tak počas hodín telesnej výchovy, ako aj počas popoludňajších voľnočasových aktivít. Dokonca je otvorené aj pre širokú verejnosť, ktorá si takýmto cvičením v prírode môže zvyšovať imunitu.