Realizácia : Vnútroblok Detva

Realizácia, ktorá uzrelo svetlo sveta na konci minulého roka je veľmi obľúbená ako u detí tak aj u dospelých. Reč je o prerobenom medziblokovom priestore v Detve.

Za úlohu sme dostali zrekonštruovať staré trávnaté priestory, na miesto plné kvalitných riešení, ale pritom zanechať aj trocha prírodného pocitu. Ani chvíľku sme neváhali a vedeli sme, že to, čo sem zapasuje budú prvky od spoločnosti HAGS, z produktovej rady NATURE PLAY.