Veľké Leváre – Ihrisko, ktoré sa nebojí o priazeň detí

Revitalizácia vnútroblokov vo Veľkých Levároch priniesla niekoľko kvalitných ihrísk, ktoré ponúkajú herné prvky nielen pre malé, ale aj staršie deti a mládež.